ผู้บริหาร

นายปรีดา บุญช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2018
ปรับปรุง 21/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 19677
Page Views 21576
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกะปง กะปง กะปง
2 โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา กะปง
3 โรงเรียนกะปง ท่านา กะปง
4 โรงเรียนบ้านปากถัก ท่านา กะปง
5 โรงเรียนบ้านรมณีย์ รมณีย์ กะปง
6 โรงเรียนบ้านปากคลอง รมณีย์ กะปง
7 โรงเรียนบ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง
8 โรงเรียนกะปงพิทยาคม เหมาะ กะปง
9 โรงเรียนบ้านสะพานเสือ เหมาะ กะปง
10 โรงเรียนบ้านบางแก้ว เหมาะ กะปง
11 โรงเรียนเยาววิทย์ เหมาะ กะปง 076 499 504-5
12 โรงเรียนวัดนารายณิการาม เหล กะปง
13 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เหล กะปง
14 โรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม คุระ คุระบุรี
15 โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 คุระ คุระบุรี
16 โรงเรียนบ้านเตรียม คุระ คุระบุรี
17 โรงเรียนบ้านทุ่งรัก คุระ คุระบุรี
18 โรงเรียนบ้านหินลาด คุระ คุระบุรี -
19 โรงเรียนบ้านสวนใหม่ คุระ คุระบุรี
20 โรงเรียนบ้านกลางประชาสรรค์ คุระ คุระบุรี
21 โรงเรียนคุระบุรี คุระ คุระบุรี
22 โรงเรียนบ้านตำหนัง บางวัน คุระบุรี 076 - 488 317
23 โรงเรียนบ้านคุรอด บางวัน คุระบุรี
24 โรงเรียนบ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี -
25 โรงเรียนบ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี
26 โรงเรียนบ้านบางครั่ง บางวัน คุระบุรี 076-490106
27 โรงเรียนบ้านทุ่งละออง บางวัน คุระบุรี
28 โรงเรียนเกียรติประชา เกาะพระทอง คุระบุรี
29 โรงเรียนบ้านทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี
30 โรงเรียนโชคอำนวย แม่นางขาว คุระบุรี
31 โรงเรียนบ้านคุระ แม่นางขาว คุระบุรี
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก แม่นางขาว คุระบุรี
33 โรงเรียนบ้านหินสามก้อน กระโสม ตะกั่วทุ่ง 076-450305
34 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุ่ง
35 โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) กระโสม ตะกั่วทุ่ง
36 โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา กระโสม ตะกั่วทุ่ง 076 450333
37 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม กะไหล ตะกั่วทุ่ง
38 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง
39 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม กะไหล ตะกั่วทุ่ง
40 โรงเรียนบ้านบางนุ กะไหล ตะกั่วทุ่ง
41 โรงเรียนบ้านสามช่อง กะไหล ตะกั่วทุ่ง 0828080725
42 โรงเรียนบ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง
43 โรงเรียนบ้านป่ายาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง
44 โรงเรียนบ้านย่านสะบ้า คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
45 โรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
46 โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
47 โรงเรียนบ้านคลองไส คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง 076451288
48 โรงเรียนบ้านติเตะ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง 076679668
49 โรงเรียนบ้านคลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
50 โรงเรียนบ้านหินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง
51 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง
52 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง
53 โรงเรียนบ้านลำวะ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง -
54 โรงเรียนวัดดิตถาราม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง
55 โรงเรียนบ้านบางหลาม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง
56 โรงเรียนบ้านบางจัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
57 โรงเรียนบ้านบากัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 0-7641-7056
58 โรงเรียนบ้านควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
59 โรงเรียนบ้านทองหลาง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
60 โรงเรียนบ้านแหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง 076-417053
61 โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง
62 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
63 โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
64 โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร๑๑ฯ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 076581494
65 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
66 โรงเรียนบ้านท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง 076-452064
67 โรงเรียนบ้านอ่าวจิก โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
68 โรงเรียนบ้านดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง
69 โรงเรียนโคกกลอยวิทยา ตะกั่วป่า
70 โรงเรียนวัดคมนียเขต คึกคัก ตะกั่วป่า
71 โรงเรียนบ้านบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า
72 โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 คึกคัก ตะกั่วป่า 076-487-152
73 โรงเรียนสุทธิอนุสรณ์ ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า 0-7642-5191
74 โรงเรียนวัดควรนิยม ตำตัว ตะกั่วป่า
75 โรงเรียนบ้านบางนายสี บางนายสี ตะกั่วป่า
76 โรงเรียนอนุบาลนิลุบล บางนายสี ตะกั่วป่า
77 โรงเรียนบ้านบางด้ง บางนายสี ตะกั่วป่า
78 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า
79 โรงเรียนบ้านท่าจูด บางนายสี ตะกั่วป่า
80 โรงเรียนบ้านโคกยาง บางนายสี ตะกั่วป่า
81 โรงเรียนบ้านบางม่วง บางม่วง ตะกั่วป่า
82 โรงเรียนบ้านบางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า
83 โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟู บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ ) บางม่วง ตะกั่วป่า 076593245
84 โรงเรียนบ้านในปิ บางไทร ตะกั่วป่า
85 โรงเรียนบ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า
86 โรงเรียนบ้านนอกนา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า
87 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ เกาะคอเขา ตะกั่วป่า
88 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ โคกเคียน ตะกั่วป่า
89 โรงเรียนบ้านบางกรัก โคกเคียน ตะกั่วป่า
90 โรงเรียนบ้านในวัง ถ้ำทองหลาง ทับปุด
91 โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง ถ้ำทองหลาง ทับปุด
92 โรงเรียนทับปุด ทับปุด ทับปุด
93 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ทับปุด ทับปุด
94 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม ทับปุด ทับปุด
95 โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ บางเหรียง ทับปุด
96 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บางเหรียง ทับปุด
97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) บ่อแสน ทับปุด 076-599912
98 โรงเรียนทับปุดวิทยา บ่อแสน ทับปุด
99 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร มะรุ่ย ทับปุด 0 - 7645 - 6275
100 โรงเรียนบ้านท่าสนุก มะรุ่ย ทับปุด
101 โรงเรียนวัดศรัทธาราม มะรุ่ย ทับปุด 076 - 599288
102 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ โคกเจริญ ทับปุด
103 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ โคกเจริญ ทับปุด
104 โรงเรียนวัดโคกสวย โคกเจริญ ทับปุด 076442474
105 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
106 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
107 โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
108 โรงเรียนบุญแสวงวิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
109 โรงเรียนบ้านนาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
110 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
111 โรงเรียนวัดอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
112 โรงเรียนบ้านเกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
113 โรงเรียนบ้านควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง
114 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
115 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
116 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
117 โรงเรียนบ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
118 โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
119 โรงเรียนวัดปัตติการาม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
120 โรงเรียนบ้านพอแดง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง
121 โรงเรียนบ้านท่าแตง นาเตย ท้ายเหมือง
122 โรงเรียนวัดลุมพินี นาเตย ท้ายเหมือง
123 โรงเรียนบ้านนาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง
124 โรงเรียนบ้านบางคลี นาเตย ท้ายเหมือง 076581491
125 โรงเรียนบ้านบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง
126 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นาเตย ท้ายเหมือง
127 โรงเรียนบ้านในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง
128 โรงเรียนวัดประชาธิการาม นาเตย ท้ายเหมือง (076) 484830
129 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส บางทอง ท้ายเหมือง 076-484307
130 โรงเรียนบ้านใหญ่ บางทอง ท้ายเหมือง
131 โรงเรียนบ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง
132 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 ลำภี ท้ายเหมือง
133 โรงเรียนบ้านคลองห้าง ลำภี ท้ายเหมือง
134 โรงเรียนวัดช้างนอน ลำภี ท้ายเหมือง
135 โรงเรียนบ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง
136 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง
137 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง (076) 443114
138 โรงเรียนบ้านลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง
139 โรงเรียนบ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว
140 โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว พรุใน เกาะยาว
141 โรงเรียนอ่าวมะม่วง พรุใน เกาะยาว
142 โรงเรียนบ้านท่าเรือ พรุใน เกาะยาว 0897245088
143 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พรุใน เกาะยาว
144 โรงเรียนบ้านริมทะเล เกาะยาวน้อย เกาะยาว
145 โรงเรียนบ้านท่าเขา เกาะยาวน้อย เกาะยาว
146 โรงเรียนบ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาว 0-7659-7115
147 โรงเรียนเกาะยาววิทยา เกาะยาวน้อย เกาะยาว
148 โรงเรียนเกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว
149 โรงเรียนบ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
150 โรงเรียนบ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
151 โรงเรียนบ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
152 โรงเรียนบ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว
153 โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด เมืองพังงา
154 โรงเรียนอนุบาลพังงา ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา
155 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
156 โรงเรียนบ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
157 โรงเรียนบ้านบางม่า ทุ่งคาโงก เมืองพังงา
158 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง เมืองพังงา 076-430324
159 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ท้ายช้าง เมืองพังงา
160 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส นบปริง เมืองพังงา
161 โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) นบปริง เมืองพังงา
162 โรงเรียนเมืองพังงา นบปริง เมืองพังงา
163 โรงเรียนวัดชนาธิการาม นบปริง เมืองพังงา
164 โรงเรียนวัดบางเสียด บางเตย เมืองพังงา
165 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า บางเตย เมืองพังงา
166 โรงเรียนบ้านบางเตย บางเตย เมืองพังงา 076-596349
167 โรงเรียนบ้านกลาง บางเตย เมืองพังงา
168 โรงเรียนเกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา
169 โรงเรียนวัดมงคลสถิต ป่ากอ เมืองพังงา
170 โรงเรียนบ้านป่ากอ ป่ากอ เมืองพังงา
171 โรงเรียนวัดสองแพรก สองแพรก เมืองพังงา
172 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา
173 โรงเรียนเกาะหมากน้อย เกาะปันหยี เมืองพังงา
174 โรงเรียนเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา