ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โรงเรียนบ้านเตรียม
 
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเตรียม
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557