ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเตรียม
 
จำนวน ชาย 4   คน หญิง 15  คน รวมทั้งหมด 19  คน