ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
10
27
1
อบ.3
17
26
43
2
รวม อบ.
34
36
70
3
ป.1
19
8
27
1
ป.2
21
11
32
1
ป.3
19
15
34
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
103
78
181
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
29
28
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
142
308
12
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561