ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านเตรียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330065
รหัส Smis 8 หลัก :
  82010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  330065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเตรียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantriam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเตรียม
ตำบล :
  คุระ
อำเภอ :
  คุระบุรี
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82150
โทรศัพท์ :
  076-457-242
โทรสาร :
  076-457-242
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2503
อีเมล์ :
  bantriam@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุระบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คุระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)